Procesný manažér projektu transformácie strojárskej spoločnosti na Industry 4.0

Published by Lenka Dobríková on

TPP Trenčiansky kraj Manažment

Hľadáme skúseného inžiniera pre generálnu transformáciu organizácie výroby a výrobných procesov. Hlavným cieľom je zvýšenie produktivity práce, zavádzanie robotizácie a prvkov linkovej organizácie s prípravou na Industry 4.0

Background

– vedúci výroby
– Six Sigma skúsenosti
– Kaizen leader
– strategická vízia
– riadenie projektu transformácie spoločnosti
– požadovaná prax 7-10 rokov

Návrh nového layoutu rozmiestnenia výroby s prihliadnutím na optimalizáciu výrobných tokov v spoločnosti – (zameranie na výrobu zváraných konštrukcií strojov, povrchové úpravy a montáž finálnych podskupín častí poľnohospodárskych strojov a triediacich liniek).

Riadenie a koordinácia projektu transformácie, vedenie tímu zostaveného z pracovníkov jednotlivých oddelení spoločnosti.
Vytvorenie a sledovanie časového plánu transformácie, kritické miesta, riešenia.
Nastavovanie procesov, optimalizácia pracovísk, interná logistika.
Zavádzanie nových pracovných a výrobných postupov zameraných na zvyšovanie produktivity práce.
Významné zvýšenie podielu robotizovaného zvárania v spoločnosti.
Linkové pre usporiadanie montážnych pracovísk.
Vyhľadávanie nových riešení v oblasti zlepšovania výrobných procesov (znižovanie výrobných časov operácií, neproduktívnych činností, materiálovej spotreby,…)
Zavádzanie vhodných nástrojov na zvyšovanie efektívnosti daného typu výroby – lean etc.
Aktívna spolupráca s manažérom výroby, technológmi a kontrolou kvality.
Znalosti niektorého CAD nástroja.
Meranie výkonnosti výroby počas procesu transformácie.
Znalosť anglického jazyka podmienkou. Francúzsky jazyk výhodou.

Priamo podriadený riaditeľovi spoločnosti.


Máte záujem? Pošlite nám Váš životopis!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Súhlasím so spracovaním osobchých údajov.