Špecialista envirobezpečnosti

Published by Martina Páterová on

TPP Žilinský kraj Strojárstvo

Termín nástupu: dohodou, ihneď

Mzdové podmienky (brutto)

1100 EUR/mesiac

+ 25 % prémie v závislosti od plnenia stanovených cieľov. Dochádzkový bonus, Odmena za EBIT – splnenie celopodnikových ukazovateľov. Ak sú skúsenosti a prax uchádzača/čky na vyššej úrovni ako vyžadujeme v pracovnej ponuke, je možné dohodnúť vyššiu nástupnú mzdu.

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Návrhy a opatrenia v oblasti nakladania s odpadmi, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia a riadenia rizík chemických látok

Hodnotene rizík vyplývajúcich z výrobnej a prevádzkovej činnosti podniku a návrh opatrení na minimalizáciu týchto rizík.

Sledovanie a analýza úrovne a spôsobov nakladania s odpadmi, vodami, nebezpečnými látkami a emisiami.

Posudzovanie a kontrolovanie dodržiavania právnych predpisov, príslušných povolení a iných noriem platných v oblasti nakladania s odpadmi (najmä nebezpečnými), ochrany vôd a hospodárneho nakladania s vodou, ochrany čistoty ovzdušia a práce s chemickými látkami. Kontrolovanie dodržiavania prevádzkových predpisov a plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.

Vedenie environmentálnej agendy v zmysle legislatívnych požiadaviek

Vyhodnocovanie činnosti a prác v informačnom systéme

Spracovanie podkladov na fakturáciu

Administratívne spracovanie písomnosti
Zodpovednosť za správu a odpredaj odpadov – kov, drevo, plasty a pod.

Spracovanie návrhov cien a cenových návrhov na služby, výkony, investičné akcie a pod

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v stabilnej spoločnosti

Pružný pracovný čas

Možnosť pracovať z domu – „homeoffice“ – kedykoľvek po predchádzajúcom schválení nadriadeným

Aktívna podpora osobného rastu a rozvoja

Príspevok do III. piliera prostredníctvom zvolenej DDS Zvýhodnená cena za stravovanie s cenou 1€

Príspevok pri pracovných a životných jubileách od 100 € do 300 €

Možnosť žiadať o príspevok z nadácie alebo zo sociálneho fondu na krytie nákladov spojených s mimoriadnymi a negatívnymi životnými udalosťami, živelnými pohromami a pod.

Príspevok za darovanie krvi v hodnote od 50 € do 250 € Vitamínový balíček spravidla 2 x za rok

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekológia, vodohospodárstvo, environmentálne inžinierstvo

Ostatné znalosti

Microsoft Office – pokročilý

Vodičský preukaz

B

Počet rokov praxe

min. 6 mesiacov

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Komunikatívnosť

Asertivita

Znalosť zákona o odpadoch

Znalosť zákona o vodách

Znalosť zákona o ovzduší

Osvedčenie vodohospodár podľa §70 zákona č. 364/2004 Z.z. – výhodou


Máte záujem? Pošlite nám Váš životopis!

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Súhlasím so spracovaním osobchých údajov.