Kontaktné informácie
Riaditeľ:

Zuzana CIBULKA MATUŠÍKOVÁ

Tel. č.: +421 903 806 368

Email: matusikova@personica.sk

Obchodný manažér:

Katarína STRHÁRSKA

Tel. č.: +421 948 744 666

Email: strharska@personica.sk

Recruit:

Mgr. Martina PÁTEROVÁ

Tel. č.: +421 948 404 191

Email: paterova@personica.sk

Personálny lízing:

Ing. Barbora MIKLOVÁ

Tel. č.: +421 948 406 040

Email: miklova@personica.sk


Dominika VEĽKÁ

Tel. č.: +421 948 080 604

Email: velka@personica.sk

Brigádnici:

Ing. Barbora MIKLOVÁ

Tel. č.: +421 948 406 040

Email: miklova@personica.sk

Zahraničie:

Email: recruitua@personica.sk