Vlastnosti milionárov , ktoré vám možno chýbajú .

Pri pohľade na zvyky najbohatších ľudí sveta, ale i správanie a rozmýšľanie bohatých a úspešných ľudí mimo rebríčkov v časopise Forbes, je evidentné, že akumulácia bohatstva nie je v prvom rade o náhode. Väčšina bohatých ľudí má spoločné vlastnosti, ktoré im výrazne pomohli na ceste za úspechom. Aké vlastnosti to sú?

1. Skromnosť

Máte pocit , že bohatí ľudia sú všetko , len nie skromní . To sa bohužiaľ pletiete . Majú totiž rovnaké zásady a  túžby ako všetci ostatný. Chcú pekný dom, auto , rodinu a celkovo spokojný život . Cez všetko bohatstvo ktoré majú , má väčšina majetných ľudí návyk , ktorý obyčajným ľuďom chýba . Neutrácajú financie za veci , ktoré nepotrebujú . Nemajú vôbec túžbu sa predviesť ( také to pekne slovenské – aby susedia videli ) , nieto sa akokoľvek verejne profilovať , ak to ich zameranie vyložene nevyžaduje . Žiarivým príkladom je napríklad Waren Buffett , jeden z najbohatších ľudí na zemi , ktorý žije od svojej mladosti stále v rovnakom dome . Alebo zakladateľ Facebooku Mark Zuckerbegr , o ktorom je taktiež známe, že nemá sklon k okázalosti .

house

2. Optimizmus

Väčšina milionárov si je veľmi dobre vedomá toho , že život nie je len o práci trvajúcej 16 hodín denne 7 dní v týždni . Ani o neustálom hromadení či zhodnocovaní majetku . Nie sú to ustarostení  ľudia chodiaci po uliciach s hlavou sklonenou a utrápeným výrazom v tvári . Práve naopak . Väčšinou sa jedná o veľmi šťastných ľudí , ktorí sa tešia aj z maličkostí.

 

3. Ochota manuálne pracovať

Tí , ktorý nazhromaždili svoj ​​majetok vlastnou usilovnosťou , budú vždy niesť zodpovednosť za svoju finančnú situáciu . A ak to bude potrebné , postavia sa do prvej línie . Keď sa žiada niečo urobiť , milionári si vytiahnu rukávy a vrhnú sa do práce po hlave , aby vyriešili čo je potrebné , prípadne dotiahli do cieľa projekt , ktorý už ich tím nie je schopný postrčiť až do bránky . Rozhodne to nie sú rozmaznaní šašovia  , ktorí dávno potom , čo zbohatli , zabudli, čo je to práca .

dona

4. Disciplína

Štvrtá a pravdepodobne najvýraznejšie vlastnosť, ktorá delí boháča od obyčajných ľudí . Z niekoľkých rozhovorov s naozaj bohatými ľuďmi , ktorých majetok sa nepočítal na milióny, ale miliardy korún, môžem potvrdiť , že sú všetci veľmi disciplinovaní . U každého sa to prejavuje inak . Niekto vstáva každé ráno o 6:00 , hoci by sa mohol váľať v posteli do jedenástich a to dokonca aj napriek tomu, že je napríklad nedeľa alebo sviatok . Niekto iný si chodí denne zacvičiť a udržuje si kondíciu . Ich disciplinovanosť , vytrvalosť a tiež time management im môžeme len ticho závidieť .

steve

 

5. Neboja sa riskovať

Väčšina ľudí túži byť v živote úspešná, no zároveň si praje mať stabilné miesto a istotu príjmu. Na to, aby človek výrazne vyšiel z priemeru, ale musí, aspoň zo začiatku, vstupovať do projektov, ktorých výsledok je značne neistý. Ak by bola úspešná realizácia úplne bezproblémová, na podobnom projekte by pracoval každý, a bolo by po príležitosti.V prípade akokoľvek neúspešného výsledku nášho snaženia nás nikto nemôže ohroziť na živote, zdraví, a pri kúsku rozumného prístupu sa nám ani nemôže stať, že by sme skončili na ulici, alebo s dlhmi, ktoré nedokážeme splatiť. Čo sa nám teda prinajhoršom môže stať? Maximálne prídeme o časť svojich peňazí a pár rokov svojho života. Na druhej strane ale získame veľmi cenné skúsenosti a pocit, že aj keď nám náš pokus nevyšiel, aspoň sme to skúsili. Skutočne je tento najhorší možný výsledok až tak desivý? Nie je desivejšie predstava, že obmedzený čas, ktorý sme na život dostali, premrháme v práci, ktorá nás nebaví, pracujúc na plnení snov druhých ľudí?

richardbranson

 

Zdroj: LIVE ONLINE

Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Randová

Pracovná pozícia: Prevádzkový riaditeľ
email: randova@personica.sk
mobil: +421 948 080 604

Ing. Katarína Kaňová

Pracovná pozícia: Office manager
email: kanova@personica.sk
mobil: +421 948 404 191