Súhlas na spracovanie životopisov a osobných údajov


Súhlasím so spracovaním a uchovaním osobných údajov poskytnutých vyplnením elektronického formulára, ako aj osobných údajov poskytnutých v priloženom životopise, motivačnom liste a iných prílohách v súvislosti s hľadaním práce alebo pracovníkov spoločnosti PERSOnica, s.r.o.

Uvedené osobné údaje poskytujem spoločnosti PERSOnica za účelom sprostredkovania a hľadania zamestnania alebo zamestnancov. Čestne vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.

Doba platnosti súhlasu sú 3 roky odo dňa zaslania poslednej ponuky ponuky práce.

Súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adrese spoločností, osobne na pobočkách spoločností alebo emailom na adrese info@personica.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Oznámenia, informovanie, postupy výkonu práv dotknutej osoby podľa čl. 13, 14, 15 až 22, čl. 34 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, sú zverejnené na www.personica.sk, časť Ochrana osobných údajov.