SPROSTREDKOVANIE PRÁCE JE NAŠÍM POSLANÍM, SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC A SPOKOJNÝ KLIENT JE NAŠÍM ZADOSŤUČINENÍM.

Firmy

PERSOnica je personálno poradenská spoločnosť zabezpečujúca sprostredkovanie dočasných aj stálych zamestnancov a brigádnikov. Našim klientom poskytujeme kvalitné služby v oblasti náboru zamestnancov na rôzne pracovné pozície a oblasti dočasného prideľovania zamestnancov.

Naši klienti získajú spoluprácou množstvo výhod:

– zvýšia svoju konkurencieschopnosť tým, že získajú kvalifikovaných zamestnancov zaujímajúcich sa o spoločnosť a pripravených začleniť sa do pracovného procesu,
– ušetria si čas, ktorý investujú do hlavnej oblasti pôsobenia, inzercie, pohovory a ostatné formality zvládneme za nich,
– rýchly, jednoduchý a priateľský prístup ku nám – stačí zodvihnúť telefón, alebo poslať e – mail – sme tu, aby sme poskytli pomoc,
– spoľahlivé, praktické riešenia a vysokú mieru zodpovednosti.

PERSOnica – Headhunting

Potrebujete „uloviť“ správneho človeka na pozíciu senior špecialistu, alebo do vrcholového manažmentu Vašej spoločnosti? Sme tu pre Vás! Headhunting alebo takzvaný „exekutive search“ patrí medzi najnáročnejšie, ale zároveň najefektívnejšie metódy vyhľadávania a výberu vhodných kandidátov – v danom čase pracujúcich na pozícií, ktorá spĺňa nároky a požiadavky nášho klienta. Pri službe Headhunting ponúkame naším klientom:

 • komplexná analýza trhu – identifikácia vhodných kandidátov, podľa požiadaviek zadaných naším klientom,
 • inzercia,
 • priame oslovenie kandidátov (networking),
 • výber – selekcia najvhodnejších uchádzačov,
 • prezentácia vybratých kandidátov,
 • nástup vybraných kandidátov.

PERSOnica – Recruitment

Potrebujete nájsť nových zamestnancov? Nemáte čas tráviť hodiny hľadaním a výberom? Povedzte nám, koho potrebujete a my to spravíme za vás. Vyhľadáme vám zamestnancov na výrobné, prevádzkové a administratívne pozície podľa vašich špecifík.

 • osobne prídeme k vám  pred samotným špecifikovaním pracovnej pozície, aby sme pochopili vaše požiadavky na pracovnú pozíciu
 • vyhľadáme vhodných kandidátov najneskôr do 14 dní od zadania pozície
 • zrealizujeme testovanie kandidátov ( manuálna zručnosť, administratívna pripravenosť a pod.)
 • sme vašim partnerom počas celého výberového procesu

Pri vyhľadávaní vo veľkej miere využívame našu internú databázu  kandidátov – záujemcov o konkrétnu prácu, s ktorými už máme osobnú skúsenosť, vieme aké majú  zručnosti, skúsenosti a očakávania. Zároveň však neustále hľadáme nových kandidátov prostredníctvom rôznych nástrojov – inzercia, kampane, naša web stránka, médiá, u ktorých následne zisťujeme zručnosti a skúsenosti a následne ich umiestňujeme k našim klientom, či už priamo do kmeňového stavu klienta, alebo ako dočasne prideleného zamestnanca.

 

PERSOnica – Personálny lízing

 

Viete ako získať flexibilnejších zamestnancov? Ako vyriešiť dočasné nadmerné množstvo práce? Jednoduché a flexibilné riešenie je už pre Vás pripravené.

 

Dočasné pridelenie zamestnancov vám dokáže pomôcť s náhlym rastom objednávok, ktoré z rôznych dôvodov nemôžete alebo nechcete pokrývať kmeňovými pracovníkmi.

V komplexnom balíčku pre Vás:

 • zabezpečíme flexibilných zamestnancov ich vyhľadaním a výberom
 • preberieme na seba komplexnú administratívu spojenú s pracovným pomerom
 • zabezpečíme celý proces od vzniku pracovného pomeru, cez jeho priebeh až po skončenie pri plnom dodržiavaní legislatívy
 • poskytneme vám pracovno – právne a mzdové poradenstvo podľa aktuálnej legislatívy
 • vyškolíme dočasne pridelených zamestnancov podľa vašich potrieb

 

Dôvody, prečo by ste mali využiť  našu ponuku:

 • nepredvídateľnosť výrobných plánov a objednávok, sezónne výkyvy
 • prekročenie povoleného počtu interných zamestnancov – headcountu
 • outsourcing výberového procesu
 • získanie dostatočného času na preverenie kvalít zamestnancov
 • úspora nákladov spojených s HR agendou, cashflow, odstupným a výpovednou lehotou
 • zabezpečenie nadregionálneho náboru pracovnej sily
 • odbúranie podpornej administratívnej agendy
 • odborné poradenstvo a starostlivosť zo strany personálnej agentúry

 

Počas celého procesu sa budeme riadiť  vašimi požiadavkami –  od návrhu a podpisu pracovných zmlúv, cez administratívne spracovanie a výplatu miezd, až po ukončenie pracovného vzťahu so zamestnancom.

PERSOnica – PartTime

Potrebujete vo firme krátkodobú výpomoc? Chýba Vám niekto na jednoduchšie úkony, ktoré majú svoju dôležitosť, no v návale práce ich v spoločnosti nemá čas kto urobiť? Riešením sú naši dohodári.

Dokážeme vyriešiť každý váš problém s nedostatkom pracovných síl, aj tých krátkodobého charakteru. Prostredníctvom riešenia nášho  brigádnického servisu, vám vieme vypomôcť pri rôznych pracovných aktivitách.

 

Prostredníctvom PERSOnica- ParTime:

 • rýchlo nájdeme potrebných dohodárov podľa vašich požiadaviek
 • zastrešíme pracovno-právny vzťah a mzdovú agendu
 • spracujeme kompletnú administratívu spojenú s procesom zamestnávania na dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o brigádnickej práci študenta ( najmä vo vzťahu k sociálnej a zdravotným poisťovniam)
 • vyriešime vám limity v zamestnávaní dohodárov
 • preškolíme dohodárov z oblasti  BOZP.

PERSOnica -ParTime vám šetrí nielen čas, ale aj mzdové náklady. Stihnete si tak napríklad vybaviť viac objednávok alebo sa venovať tým činnostiam, ktoré vašej spoločnosti prinesú väčší úžitok. Ak ste s dohodárom spokojní a chcete ho využiť aj na dlhší, než vymedzený čas, môžete si ho prebrať do trvalého pracovného pomeru.

PERSOnica -ParTime vhodným spôsobom dopĺňa produkt PERSOnica -Personálny lízing. Ich kombináciou  vieme zabezpečiť vysoký pracovný komfort pre vás,  aj zamestnancov.

 

Využite naše PERSOnica -ParTime  riešenie aj na:

 • vkladanie údajov do databáz
 • sekretárske a asistentské práce
 • prácu telefónnych operátorov
 • archivačné práce
 • práce pri inventarizácii,
 • práce v sklade
 • upratovacie práce
 • balenie reklamných materiálov
 • triedenie pošty
 • pomoc v cukrárňach, kaviarňach a reštauráciách,
 • manipulačné práce v kanceláriách a mnohé ďalšie

Zaujala vás niektorá služba?
Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Randová

Pracovná pozícia: Prevádzkový riaditeľ
email: randova@personica.sk
mobil: +421 948 080 604

Ing. Katarína Kaňová

Pracovná pozícia: Office manager
email: kanova@personica.sk
mobil: +421 948 404 191