SPROSTREDKOVANIE PRÁCE JE NAŠÍM POSLANÍM, SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC A SPOKOJNÝ KLIENT JE NAŠÍM ZADOSŤUČINENÍM.

O nás

Profil spoločnosti

PERSOnica, s.r o. je generačne mladá a dynamická personálno-poradenská spoločnosť pôsobiaca prevažne na slovenskom trhu, ktorá ma ambíciu stať sa lídrom v inováciách v biznise, ktorému rozumieme. Našim klientom poskytujeme na mieru šité riešenia v oblasti personálnych služieb komplexne, vždy s prihliadnutím na potreby rovnako uchádzača ako aj zamestnávateľa.

O nás:

Náš prístup k našim zákazníkom je iný. Počúvame, učíme sa, poskytujeme najlepšie možné príležitosti. Vnímame našich zákazníkov ako obchodných partnerov. To znamená, že náš úspech závisí na ich úspechu.

Len priamou a otvorenou komunikáciou vieme identifikovať Vaše hodnoty a potreby. Usilujeme sa vnímať ich a tým rozvíjať úspešný obojstranný vzťah. Následne vieme ponúknuť množstvo riešení na situácie, ktorým budete denne čeliť.

Naši klienti získajú spoluprácou množstvo výhod:

– zvýšia svoju konkurenciu schopnosť tým, že získajú kvalifikovaných zamestnancov zaujímajúcich sa o spoločnosť a pripravených začleniť sa do pracovného procesu,

– ušetria si čas, ktorý investujú do hlavnej oblasti pôsobenia, inzercie, pohovory a ostatné formality zvládneme za nich,

– rýchly, jednoduchý a priateľský prístup ku nám –  stačí zodvihnúť telefón, alebo poslať e –mail – sme tu, aby sme poskytli pomoc,

– spoľahlivé, praktické riešenia a vysokú mieru zodpovednosti.

Naši kandidáti a zamestnanci získajú tieto výhody:

– možnosť nájsť pracovné miesto, ktoré vyhovuje im špecifickým potrebám, vrátane možností –  plný úväzok,  čiastočný úväzok, dočasné pridelenie,

– aktívny dialóg,

– poradenstvo pre rozvoj kariéry,

– zistenie počítačovej gramotnosti,

– assesment a develop center,

– kariérové poradenstvo,

– možnosť posunu do oblasti špičkových firiem.

Ako generačne mladá a dynamická personálno-poradenská spoločnosť sa neustále rozvíjame,  rastieme a prijímame  nové myšlienky so zodpovednosťou konať v najlepšom záujme tých, pre ktorých sme na trhu práce. Sme presvedčení, že naša veľkosť a naše umiestnenie kancelárie poskytujú obrovskú výhodu v tom, že môžeme zostať flexibilný k meniacim sa potrebám rozmanitého trhu práce.

Naša Misia

Naším poslaním je byť neustále vpred a  zároveň  byť dôveryhodným a preferovaným partnerom tak pre našich klientov ako aj kandidátov.

Na dosiahnutie tohto cieľa sme sa zaviazali poskytovať vynikajúce služby zákazníkom, kvalitné personálne zabezpečenie a konkurencieschopné ceny.

Naša spolupráca s klientmi je úzko prepojená a naviazaná tak, aby sme zabezpečili plnohodnotné naplnenie potrieb klientov aj kandidátov k čo najvyššej spokojnosti.

Naša vízia

Našou víziou je stať sa preferovanou personálnou agentúrou medzi zamestnávateľmi a uchádzačmi o zamestnanie založenej na rozsahu a kvalite poskytovaných služieb.

Máme snahu byť prednostnou platformou pre našich kandidátov a mať možnosť sledovať ich kariérny rast a úspešnú budúcnosť v nami doporučených spoločnostiach.

Naše hodnoty

Dôvera:

Sme vysoko výkonná a kvalitná spoločnosť zameraná na poskytovanie služieb  v oblasti ľudských zdrojov. Sme dôveryhodným partnerom a zdrojom pre našich zamestnancov, zákazníkov i kandidátov.

Rešpekt:

Každý jedinec je pre nás individualita. S každým jedným pracujeme s uznaním, rešpektom  v každej jednej situácií.

Integrita:

Sľubujeme len to, čo sme schopní dodať. Naše podnikanie je postavené na základoch poctivosti a integrity.

Etika:

Úzka spolupráca s klientom je prioritou pre pochopenie a identifikáciu náborových výziev v spoločnosti. Následne vieme poskytnúť úprimné a poctivé odporučenie s prvoradým cieľom kvality,  namiesto vidiny rýchleho zisku.

Záväzok:

Sme odhodlaní poskytovať riešenia pre našich zákazníkov. Sme pripravení stretnúť sa a riešiť problémy, ktorým čelia naši zákazníci.

Profesionalita:

Sme ostrieľaní profesionáli. Neustále vzdelávať sami seba je našou samozrejmosťou a výzvou pri zdolávaní nových pracovných úloh.

Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Randová

Pracovná pozícia: Prevádzkový riaditeľ
email: randova@personica.sk
mobil: +421 948 080 604

Ing. Katarína Kaňová

Pracovná pozícia: Office manager
email: kanova@personica.sk
mobil: +421 948 404 191