SPROSTREDKOVANIE PRÁCE JE NAŠÍM POSLANÍM, SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC A SPOKOJNÝ KLIENT JE NAŠÍM ZADOSŤUČINENÍM.

Naše hodnoty

REŠPEKT

Vždy rešpektujeme a chránime záujmy našich klientov, rovnako  všetkých našich zamestnancov bez rozdielu

DÔVERA

Veríme v čestné a poctivé správanie našich klientov, obchodných partnerov, zamestnancov.  Naše správanie a konanie nevyvoláva dôvody nedôvery.

INTEGRITA

Pri všetkých našich činnostiach dodržujeme platné zákony a etické princípy spoločnosti. V každej situácií prijímame spravodlivý, objektívny a na faktoch založený postup pri riešení situácie.

SPOĽAHLIVOSŤ

Požiadavky našich klientov plníme včas a v požadovanej kvalite. Ponúkame len to, čo dokážeme splniť.

ZODPOVEDNOSŤ

Uvedomujeme si ju v každom kroku, ktorý urobíme voči klientom, obchodným partnerom, všetkým zamestnancom bez rozdielu, vlastníkom.

Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Randová

Pracovná pozícia: Prevádzkový riaditeľ
email: randova@personica.sk
mobil: +421 948 080 604

Ing. Katarína Kaňová

Pracovná pozícia: Office manager
email: kanova@personica.sk
mobil: +421 948 404 191