SPROSTREDKOVANIE PRÁCE JE NAŠÍM POSLANÍM, SPOKOJNÝ ZAMESTNANEC A SPOKOJNÝ KLIENT JE NAŠÍM ZADOSŤUČINENÍM.

Misia

  • Poskytovať našim klientom aj kandidátom pragmatické riešenia náborových potrieb tak, aby bola dosiahnutá obojstranná spokojnosť
  • Podporovať a rozvíjať možnosti našich klientov k ich vlastnému rastu prostredníctvom poskytovania flexibilných riešení a využívaniu všetkých dostupných technológii pri vyhľadávaní kandidátov s požadovanými vedomosťami a skúsenosťami
  • Umožniť každému z našich zamestnancov bez rozdielu, pracujúcich v našom tíme i pridelených u nášho klienta, aby mohli vykonávať zmysluplnú prácu za adekvátnu mzdu
  • Vyžadovať adekvátnu odmenu za vykonanú prácu, dosahovať primeraný zisk a neustále kontinuálne zvyšovanie hodnoty spoločnosti

Kontaktujte nás

Mgr. Katarína Randová

Pracovná pozícia: Prevádzkový riaditeľ
email: randova@personica.sk
mobil: +421 948 080 604

Ing. Katarína Kaňová

Pracovná pozícia: Office manager
email: kanova@personica.sk
mobil: +421 948 404 191